Tamiya USS Missouri, 1/350

26 de janeiro de 2014 0 Por admin

Por Kei Mitsuhashi